آدرس مطب و تلفن تماس دکتر متخصص ژنتیک

لیستی از بهترین پزشکان متخصص ژنتیک ایران در زیر امده است که میتوانید با مراجعه به توضیحات هر کدام اطلاعاتی مانند: آدرس مطب ، تلفن تماس و … را جهت رزرو ویزیت بدست آورید.

آفرینش شناسی یا ژن‌شناسی بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوتهای جانداران می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری، بوجود آمده‌است.

آدرس مطب و تلفن تماس دکتر متخصص ژنتیک