آدرس مطب و شماره تلفن دکتر طب پیشگیری و کار

یکی از خدمات پزشکان طب پیشگیری و کار ، معاینات سلامتی شاغلین و متقاضیان کار قبل از استخدام می باشد. با انتخاب پزشک دلخواه از لیست زیر میتوانید مشخصاتی مانند: آدرس مطب و شماره تلفن مطب، کلینیک یا بیمارستان محل کار دکتر را مشاهده نمایید.

طب کار Occupational Medicine شاخه‌ای از طب پیشگیری Preventive medicine است که در زمینهٔ خدمات سلامت شغلی فعالیت می‌نماید. در این رشته اقدامات بالینی واجرای برنامه‌های پیشگیری با توجه به شرایط محیط کار بیمار انجام می‌شود و از این طریق به سلامت شاغلین می‌پردازد.آدرس مطب و شماره تلفن دکتر طب پیشگیری و کار