آدرس مطب و شماره تلفن رزرو وقت متخصص روانپزشکی و روان شناسی

در این بخش از دکتر داک لیستی از متخصصان روانپزشکی و روان شناسی به همراه مشخصات ارتباطی مانند: آدرس کلینیک ، بیمارستان محل کار یا مطب ، شماره تلفن مطب و همچنین اطلاعاتی در رابطه با درجات علمی و پژوهشی وجود دارد.

روان‌پزشک Psychiatrist پزشکی است که متخصص تشخیص و درمان بیماری‌های روانی یا روان‌درمانی است. همهٔ روان‌پزشکان برای سنجش و درمان بیماری‌های روانی آموزش می‌بینند.

آدرس مطب و شماره تلفن رزرو وقت متخصص روانپزشکی و روان شناسی