جراحی قفسه سینه – توراکس

لیست متخصصان جراحی قفسه سینه – توراکس Thoracic Surgery در زیر آورده شده است که با مراجعه به هرکدام میتوانید اطلاعاتی ازقبیل : شماره تلفن مطب یا کلینیک برای رزرو وقت ، آدرس مطب جهت مراجه حضوری و یا اطلاعات و مدارک تخصصی پزشک را بدست آورید.

هرگونه آسیب وارده به قفسه سینه شامل دنده‌ها، قلب، و شش‌ها در این رده قرار میگیرد که با مراجعه به پزشک میتوانید به تشخیص و درمان آن بپردازید.

شماره تلفن و آدرس مطب دکتر جراحی قفسه سینه - توراکس