دکتر امیر شهریار آریامنش

دکتر امیر شهریار آریامنش

فلوشیپ تخصصی جراحی زانوشهر :

دکتر امیر شهریار آریامنش فلوشیپ تخصصی جراحی زانو

دکتر امیر شهریار آریامنش فلوشیپ تخصصی جراحی زانو در استان خراسان رضوی و شهر مشهد است.
دکتر امیر شهریار آریامنش فلوشیپ تخصصی جراحی زانو در مشهد

با مراجعه به مطب و یا تماس تلفنی وقت دکتر رزرو کنید.

شماره تماس :۰۵۱۳۵۴۲۳۹۷۰-۰۵۱۳۷۶۸۶۶۴۱

آدرس مطب 1 :بلوار سجاد - چهارراه بهار - روبروی تامین اجتماعی تلفن: ۳۷۶۸۶۶۴۱

آدرس کلینیک 1 :بیمارستان سوانح شهید طالقانی تلفن:۳۵۴۲۳۹۷۰

  • ارسال شده توسط
    پشتیبان سایت
  • تعداد بازدید
    519 بازدید